Funktioner i Sveriges smartaste och mest avancerade bokningssystem

2018 Belysning via relä. Ange relänummer i setupen och belysning styres via bokningen,

Systemets starkaste delar

  • Skapa egna Aktiviteter. T.ex. Tennis, Badminton, Konferens. Ange olika öppettider
  • Skapa egna bokningstyper med olika behörigheter
  • Belysning
  • Väntelista
  • Grupp bokning. T.ex. Spinning
  • Kuben Kassa
  • Abonnemangsbokning
  • Split Area

• Bokning 24/7
• OBS Valbart. Visar namn på de som bokat. Inkl. Telefonnummer.
• Mailbekräftelse
• SMS påminnelse. SMS köpes om 100, 500 eller 1000 stycken
• Väntelista. Maximera Era bokningar med väntelista vid fullbokat.
• Utskrift. Ex fakturaunderlag eller schema
• Vecko- eller dags-vy av bokningar.

Betalningsmetoder
• Payson används som smart lösning för betalning
• Kort-Bankbetalning via Payson
• Varukorg Boka flera tider men betala 1 gång
• Förskott. Betala in förskott och boka tider för beloppet.
• Faktura. Abonnemangsboka och fakturera. Systemet kan ta ut fakturaunderlag.
• Betala medlemsavgiften via Payson och få tillgång till bokningen
• Kontant.Reception(Power) kan ändra (Alt+bokad tid) bokningen till 'Betald'

Nyheter 2018
• Belysning
• Split Area. Dela t.ex en Tennis bana i flera Badminton

Nyheter 2017
• Språk. Användaren kan välja mellan olika språk. Just nu Svenska, Engelska och Tyska

Nyheter 2015
• Gästbok
• Reklam. Varje förening bestämmer själv över vilka Banners som skall visas
• Email verifiering med kod
• Bootstrap införes. Vilket ger mobilanpassning samt snyggare design
• Statistik. Mycket kraftfull.
• Skapa CSV filer av bokning och medlemstabeller för import till Excel/Access

Kuben Kassa: Administration av Era bokningar. Nyhet 2015
• Kuben ansvarar för att Era bokningar blir betalda
• Kuben ser till att Era abonnemang läggs in samt faktureras
• Kuben hanterar Era medlemskonto samt ev. medlemsavgift.
• Kuben ger möjlighet för Era medlemmar att betala medlemsavgift, förskott, bokningar eller faktura genom smarta betalningar på nätet. Se mera på www.payson.se
• Kuben tar fullt ansvar för betalning och minskar Er administration avsevärt.
• Kuben hanterar återbetalning av avbokade tider.
• Redovisning sker månadsvis med betalning till Ert bg samt statistik för bokningar etc.

Gruppbokning. Nyhet 2014
• Ange Pass, ledare och antal deltagare.
• Ett pass kan vara t.ex. Spinning, Box...
• Positionera passet på ett datum eller flera datum.
• Väntelista skapas automatiskt när max antal deltagare överskrides.
• När ordinarie deltagare avbokar så hoppar den första på väntelistan in samt mail och eller sms skickas

Systemet kräver att man anger
• Box, Area, Tid och kombinering av dessa
• En Box, t.ex. Tennis kan ha flera Areor, t.ex. B1, B2... Tider anges helt fritt för varje box
• Avgift kan anges för varje tid och kopplas kan till Payson eller Förskott. Valfria Tider. Ex 07:00-08:00 eller 07:00-07:15 eller 07. Kravet är att det är två inledande siffror. Ex. Klubbstugan 08:00-20:00
• BokningsTyper. t.ex. Vip, Medlem, Junior. Du definierar dessa och anger t.ex. att Vip skall kunna boka 2v framåt medans Medlem kan boka 1v. Även antal bokningar samt färger definieras.

• Kombinering av Typer och Area
• Email adress krävs för betalning samt andra tjänster.

Behörigheter:
• Systemet hanterar 4 olika typer. Admin, Power, Normal och Titta.
• Admin: behörig till Setupen
• Power: t.ex Reception eller all behörighet till bokningar samt medlemmar
• Normal: kan endast boka/avboka sina egna tider
• Titta: kan endast logga in och ändra sina uppgifter samt titta på bokningar

Övriga funktioner
• Medlemsregister
• Betala via Payson för att få kod till hallen via email eller sms
• Olika medlemstyper. Ex Vip, Medlem, Junior etc..
• Mail utskick
• Ledig tid kan definieras med egen text samt färg för text/ram och bakgrund.
• Visa priset när man inloggade istället för 'Ledig'
• Kommentar till bokningar
• Bakgrundsbild Variera bild beroende på valt objekt
• Flera bokningar/tid. Ex Bokning 3st. OBS ej samma som Gruppbokning
• Export till Excel via CSV filer
• Abonnemang. Boka in medlem t.ex. måndag kl 19:00 i 20 veckor.
• Boka flera tider samma dag direkt
• Ange din egen login tid mellan 1-30 minuter. Reception 1-120 minuter