Jag heter Mats Thörnblad och är VD för Kuben Bokningssystem. Jag har arbetat med datorer i 25 år. Certifierad MCSE(Microsoft Certified System Engineer) och CNE(Novell Netware Engineer) och MS Access samt halva MCSD(Developer) inkl. MS SQL Server

Systemet Du nu studerar är skrivet i PHP med databasen MySQL. Det finns även ett antal andra programmeringstekniker i systemet.

Mallorca 2012